مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک باغشاد اصفهان  با زیر بنای ۱۰۸۰ متر مربع در ۲ طبقه و محوطه سازی با مساحت ۶۰۰ متر مربع می باشد.

کارفرما :بنیاد علوی

بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی

مشاور : جودت و همکاران

پیمانکار : شرکت ساختمانی پارسازه

طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران

اطلاعات کامل پروژه
مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک شهیون خوزستان

مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک شهیون خوزستان با زیر بنای ۱۰۸۰ متر مربع در ۲ طبقه و محوطه سازی با مساحت ۶۰۰ متر مربع احداث گردید.

کارفرما: بنیاد علوی و وزارت بهداشت

بهره بردار: وزارت بهداشت

مشاور: جودت و همکاران

طراحی و مدیریت طرح: شرکت اسکان ایران

پیمانکار: شرکت پارسازه

 

 

اطلاعات کامل پروژه
مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک باغلق خراسان شمالی

مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک باغلق خراسان شمالی با زیر بنای ۱۰۸۰ متر مربع در ۲ طبقه و محوطه سازی با مساحت ۶۰۰ متر مربع در حال ساخت می باشد.

کارفرما: بنیاد علوی و وزارت بهداشت

بهره بردار: وزارت بهداشت

مشاور: جودت و همکاران

طراحی و مدیریت طرح :  شرکت اسکان ایران

پیمانکار: شرکت اردیبهشت

 

 

اطلاعات کامل پروژه
مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک چکنه خراسان رضوی

مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک چکنه خراسان رضوی با زیر بنای ۱۰۸۰ متر مربع در ۲ طبقه و محوطه سازی با مساحت ۶۰۰ متر مربع احداث گردید.

 

کارفرما : بنیاد علوی و وزارت بهداشت

بهره بردار: وزارت بهداشت

مشاور: جودت و همکاران

طراحی و مدیریت طرح: شرکت اسکان ایران

پیمانکار: شرکت اردیبهشت

 

 

 

 

اطلاعات کامل پروژه
منازل اساتید دانشگاه جندی شاپور دزفول

منازل اساتید دانشگاه جندی شاپور دزفول با زیر بنای ۲۶۰۰ متر مربع در ۴ طبقه ساخته شده است.

کارفرما: بنیاد علوی

بهره بردار: دانشگاه جندی شاپور دزفول

مدیریت پیمان و طراح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : شرکت بنای کاسپین

 

 

اطلاعات کامل پروژه