مرمت کانال آب ها سطحی مجموعه فرهنگی ورزشی امام خمینی (ره) لواسان

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

مشاور : آبساران

پیمانکار : در مرحله انتخاب پیمانکار

هزینه اجرای پروژه : ۳۹٫۵ میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه
احداث مسجد سردار شهید قاسم سلیمانی
پروژه‌های جاری
شهرسازی

احداث مسجد سردار شهید قاسم سلیمانی در دانشگاه نسیبه تهران به مساحت ۳۰۰ مترمربع با ظرفیت ۲۵۰ نفر در یک طبقه که در حال حاضر تحویل زمین صورت گرفته است.

کارفرما : بنیاد علوی

طراحی و مدیریت طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : در مرحله انتخاب پیمانکار

هزینه اجرای پروژه : ۲۱٫۵۶ میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه
ترمیم یادمان شهدای گمنام
پروژه‌های جاری
شهرسازی

ترمیم یادمان شهدای گمنام سرپل ذهاب

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : در مرحله انتخاب پیمانکار

هزینه اجرای پروژه :۹۶۰ میلیون ریال

اطلاعات کامل پروژه
احداث کتابخانه در حاجی آباد
پروژه‌های جاری
شهرسازی

احداث کتابخانه در حاجی آباد استان هرمزگان

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : در مرحله انتخاب پیمانکار

هزینه اجرای پروژه : ۴٫۳۲ میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه
تجهیز زمین فوتبال به برج نوری
پروژه‌های جاری
ورزشی

تجهیز زمین فوتبال به برج نوری

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : در مرحله انتخاب پیمانکار

هزینه اجرای پروژه : ۶ میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه
مبلمان شهری قصرقند
پروژه‌های جاری
شهرسازی

اجرای مبلمان شهری قصرقند

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : در مرحله انتخاب پیمانکار

هزینه اجرای پروژه : ۶ میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه

اجرای چمن مصنوعی ، حصار و سرویس بهداشتی تلنگ در شهرستان قصرقند سیستان و بلوچستان

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : جزء بومی

هزینه اجرای پروژه : ۳٫۴۲ میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه
کمک احداث به رینگ جزیره از اسکله تا بوستان فانوس دریایی

کمک احداث به رینگ جزیره از اسکله تا بوستان فانوس دریایی جزیره لارک استان هرمزگان

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : اداره راه وشهرسازی استان هرمزگان

هزینه اجرای پروژه : ۳۶ میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه
احداث بوستان فانوس دریایی
پروژه‌های جاری
فضای سبز - محیط زیست

احداث بوستان فانوس دریایی جزیره لارک استان هرمزگان

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : جزء بومی

هزینه اجرای پروژه : ۱۲ میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه
ایمن سازی خط انتقال سوخت نیروگاه
پروژه‌های جاری
آب انرژی ارتباطات

ایمن سازی خط انتقال سوخت نیروگاه جزیره لارک

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : اداره توزیع برق منطقه ای

هزینه اجرای پروژه : ۱۲ میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه

نظارت مالی ، فنی و اجرایی بر طرح هادی روستایی

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : بنیاد مسکن استان هرمزگان

هزینه اجرای پروژه : ۹ میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه

نظارت مالی، فنی و اجرایی بر احداث و بهسازی اسکله در جزیره لارک استان هرمزگان

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : بنیاد مسکن استان هرمزگان

هزینه اجرای پروژه : ۱۲ میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه
تسطیح، رگلاژ وشن ریزی ۳ روستا
پروژه‌های جاری
راه و حمل و نقل

تسطیح، رگلاژ و شن ریزی ۳ روستا در شهرستان سروآباد استان کردستان

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : اداره راه و شهر سازی سروآیاد

هزینه اجرای پروژه : ۳٫۶ میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه
اجرای فاز دو مبلمان شهری
پروژه‌های جاری
شهرسازی

اجرای فاز دو مبلمان شهری(مشارکت مالی در خرید نیمکت،سطل بازیافت و تیرک نوری)

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : در مرحله انتخاب پیمانکار

هزینه اجرای پروژه : ۲٫۸۸ میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه

خرید و نصب چمن مصنوعی استادیوم فوتبال شهرستان زهک

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : در مرحله انتخاب پیمانکار

هزینه اجرای پروژه : ۲۱٫۵۱ میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه