مشخصات فردی:
* نام و نام خانوادگی:
* نام پدر:
* شماره شناسنامه:
* کد ملی:
* تاریخ تولد:
* محل تولد:
مذهب:
* وضعیت تأهل:
متأهل مجرد
* تلفن ثابت:
* تلفن همراه:
* آدرس محل اقامت:
* وضعیت نظام وظیفه:
پایان خدمت معافیت تکفل
پزشکی موقت سایر
سوابق تحصیلی:
* آخرین مدرک تحصیلی:
درجه تحصیلی:
مدت تحصیلی:
از
تا
نام موسسه آموزشی که در آن تحصیل نموده‌اید:
شهر محل تحصیل در صورتیکه خارج از کشور بوده‌اید:
+
آشنایی به چند زبان خارجی دارید؟ در صورت مثبت بودن بیان نمائید.
انگلیسی:
آشنایی ندارم متوسط خوب عالی
فرانسه:
آشنایی ندارم متوسط خوب عالی
آلمانی:
آشنایی ندارم متوسط خوب عالی
سوابق شغلی:
اگر از اقوام و دوستان شما در بنیاد یا شرکت های تابعه قبلاً اشتغال داشته و یا اکنون اشتغال دارند را نام ببرید.
نام و نام خانوادگی:
شغل:
محل کار:
نسبت با شما:
آدرس:
سوابق کاری خود را به ترتیب تا تاریخ تنظیم این پرسشنامه بطور دقیق شرح دهید. *
نام موسسه / شرکتی که در آن مشغول بکار بوده‌اید:
سمت:
مدت:
از
تا
حقوق دریافتی:
شماره تلفن موسسه:
توانایی‌ها:
* داوطلب احراز چه شغلی هستید؟
* محل کار پیشنهادی:
تهران شهرستان
* حقوق پیشنهادی ماهیانه شما چقدر است؟
(به ریال):
ارسال فایل:
با اعلام و گواهی مراتب فوق، ضمن درخواست شغل تعهد می‌نمایم که در صورت استخدام هر نوع تغییراتی که در اطلاعات داده شده در این پرسشنامه صورت گیرد بلافاصله امور اداری را کتباً از آن تغییرات آگاه نمایم و مسئولیت هرگونه خلاف و کتمان بعهده اینجانب بوده و عواقب آنرا خواهم پذیرفت.
عدد را وارد نمایید:
تصویر جدید