احداث کتابخانه روستای رمشک قلعه گنج به مساحت ۱۲۰ متر مربع

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : در مرحله جذب پیمانکار

هزینه اجرای پروژه : ۴٫۳۲ میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه

نظارت مالی بر طرح تثبیت تپه های ماسه ای روستاهای توریگ و گارو

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : اداره آبخیز داری و منابع طبیعی جنوب کرمان

هزینه اجرای پروژه : ۳۰ میلیارد ریال

 

اطلاعات کامل پروژه

کمک به اجرای مبلمان شهری شهرستان قلعه گنج استان کرمان شامل : پیاده رو سازی ، ترمیم و اجرای آسفالت ، جدول گذاری و … شهر قلعه گنج

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : شهرداری قلعه گنج

هزینه اجرای پروژه : ۶۰ میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه
احداث پاسگاه مارز
پروژه‌های جاری

احداث ساختمان نیروی انتظامی به متراژ ۱۵۰ متر مربع در روستای مارز شهرستان قلعه گنج استان کرمان

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : فراسازان بکر جنوب شرق

هزینه اجرای پروژه : ۴٫۳۹ میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه

بازسازی ساختمان صنایع غذایی سینا – ۱۷ گاندی

کارفرما : شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا

پیمانکار : شرکت اسکان ایران

اطلاعات کامل پروژه

انجام تراس بندی بخشی از اراضی فازدوم توسعه درمجتمع پتروشیمی عسلویه شامل : عملیات خاکبرداری از قرضه های معین ، خاکریزی و تراکم لایه ای ، حمل و تخلیه خاکهای مازاد در دریابمنظور آماده سازی زمین

کارفرما : مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی – طرحهای ساختمانی و زیربنایی

نظارت : مهندسین مشاور سازه پردازی ایران

پیمانکار : شرکت اسکان ایران

اطلاعات کامل پروژه

اجرای عملیات زیر سازی و ابنیه فنی و پلهای کوچک و بزرگ در مسیر راه آهن سریع السیر برقی مسافری قسمت اول کرج – مهرشهر

کارفرما : شرکت راه آهن شهری تهران و حومه

نظارت : مهندسین مشاور رهساز طرح

پیمانکار : شرکت اسکان ایران

اطلاعات کامل پروژه

انجام تراس بندی محدوده الفین ۱۱ و۱۲ در مجتمع پتروشیمی منطقه ویژه انرژیِ پارس با اجرای عملیات خاکبرداری
و خاکریزی و تراکم لایه ای بمنظور آماده سازی زمین

کارفرما : مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی – طرحهای ساختمانی و زیربنایی

نظارت : مهندسین مشاور سازه پردازی ایران

پیمانکار : شرکت اسکان ایران

اطلاعات کامل پروژه

استحصال زمین از دریا بخش غربی با اجرای تعداد ۲ آبشکن ( جتی ) سنگی عمود بر ساحل

کارفرما : مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی – طرحهای ساختمانی و زیربنایی

نظارت : مهندسین مشاور سازه پردازی ایران

پیمانکار : شرکت اسکان ایران

اطلاعات کامل پروژه

جاده سازی و اجرای فنس اطراف سایت- اجرای عملیات جاده سازی شامل لابه های زیر اساس ، اساس و اساس قیری مطابق
با اسگچ پیوست بدون لایه های پوششی توپکا و بیندر و کانالهای جمع آوری آب بعرض ۱۲/۵ متر و طول تقریبی ۷۵۰ مترمکعب

کارفرما :مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی – طرحهای ساختمانی و زیربنایی

نظارت : شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی

پیمانکار : شرکت اسکان ایران

اطلاعات کامل پروژه

عملیات خاکی شامل خاکبرداری ، خاکریزی ، حمل خاک ، تسطیح و تحکیم بستر معابر و ریزش برداری معابر اراضی
پتروشیمی عسلویه تا زیر ساب بیس

کارفرما: مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

نظارت: مهندسین مشاور نقش جهان – پارس

پیمانکار : شرکت اسکان ایران

اطلاعات کامل پروژه
مدرسه قرآنی قلعه گنج کرمان
پروژه‌های خاتمه‌یافته

مدرسه قرآنی قلعه گنج با زیر بنای ۱۵۱ متر مربع شامل فضاهای مدیریت ، کلاسهای درس و آبدارخانه  احداث گردید.

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار: شرکت کوثر کلات گنج

اطلاعات کامل پروژه
مرکز سلامت شبانه روزی لوندویل
پروژه‌های جاری
پروژه‌های درمانی

مرکز جامع سلامت شبانه روزی لوندویل آستارا با زیر بنای ۱۰۸۰ متر مربع در ۲ طبقه و محوطه سازی با مساحت ۶۰۰ متر مربع می باشد.

کارفرما :بنیاد علوی

بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی

مشاور : جودت و همکاران

پیمانکار : شرکت ترپ

طراحی و مدیریت طرح : شرکت اسکان ایران

اطلاعات کامل پروژه
مرکز سلامت شبانه روزی لنده
پروژه‌های جاری
پروژه‌های درمانی

مرکز جامع سلامت شبانه روزی لنده کهگیلویه و بویر احمد با زیر بنای ۱۰۸۰ متر مربع در ۲ طبقه و محوطه سازی با مساحت ۶۰۰ متر مربع می باشد.

کارفرما :بنیاد علوی

بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی

پیمانکار : گروه مشارکت اسکان گستر جام جم و مشاور همگون

طراحی و مدیریت طرح : شرکت اسکان ایران

اطلاعات کامل پروژه

مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک رمشک قلعه گنج کرمان با زیر بنای ۱۰۴۰ متر مربع در ۱ طبقه و محوطه سازی با مساحت ۶۰۰ متر مربع می باشد.

کارفرما :بنیاد علوی

بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی

مشاور : جودت و همکاران

پیمانکار : شرکت اسکان ایران بصورت امانی

طراحی و مدیریت طرح : شرکت اسکان ایران

اطلاعات کامل پروژه