• دومین نشست تخصصی عمران و آبادانی مناطق هدف محرومیت زدایی
    دومین نشست تخصصی عمران و آبادانی مناطق هدف محرومیت زدایی

    با حضور معاون بنیاد مستضعفان و مدیرعامل بنیاد علوی مهندس منصوری و مدیرعامل شرکت اسکان ایران مهندس خاویی در تهران برگزار شد. منصوری با اشاره به فعالیت های گسترده شرکت اسکان ایران در حوزه های زیرساختی گفت: در سال جاری شرکت اسکان ایران بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان پروژه در سطح کشور انجام می […]

    ۲۶ آذر ۱۳۹۹