• احداث ۳۹ مرکز درمان بستر در سراسر کشور
    احداث ۳۹ مرکز درمان بستر در سراسر کشور

    احداث و تجهیز  ۳۹ مرکز جامع سلامت شبانه روزی ( درمان بستر) را می توان به عنوان یکی از پروژه های مشترک و موفق بنیاد مستضعفان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال های اخیر نام برد . به گزارش اسکان ایران،‌ بنیاد علوی به عنوان بازوی اجرایی بنیاد مستضعفان از مجموع ۴۰ […]

    ۴ شهریور ۱۴۰۰