• آگهی فراخوان شناسایی مشاور(تاریخ انقضاء ۹۹/۵/۲)
    آگهی فراخوان شناسایی مشاور(تاریخ انقضاء ۹۹/۵/۲)

    نام و نشانی: شرکت اسکان ایران به نشانی تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از میرداماد، نبش تابان غربی پلاک ۷۲، دفتر مرکزی شرکت اسکان ایران به شماره تماس ۸۸۶۵۶۴۵۱-۰۲۱ نوع، کمیت و کیفیت خدمات (موضوع): شرکت اسکان ایران از شرکت های مهندسین مشاور توانمند در زمینه های کاشت درختان مثمر شامل شناخت بستر و اقلیم، […]

    ۲۶ تیر ۱۳۹۹