اصلاح معابر گردشگری و نصب دکل پرچم

اصلاح معابر گردشگری ، ساخت سرویس بهداشتی در بوستان ها و نصب دکل پرچم در جزیره لارک استان هرمزگان

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : جزء بومی

هزینه اجرای پروژه : ۶ میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه

احداث مسجد سردار شهید قاسم سلیمانی در دانشگاه نسیبه تهران به مساحت ۳۰۰ مترمربع با ظرفیت ۲۵۰ نفر در یک طبقه که در حال حاضر تحویل زمین صورت گرفته است.

کارفرما : بنیاد علوی

طراحی و مدیریت طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : در مرحله انتخاب پیمانکار

هزینه اجرای پروژه : ۲۱٫۵۶ میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه

ترمیم یادمان شهدای گمنام سرپل ذهاب

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : در مرحله انتخاب پیمانکار

هزینه اجرای پروژه :۹۶۰ میلیون ریال

اطلاعات کامل پروژه

احداث کتابخانه در حاجی آباد استان هرمزگان

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : در مرحله انتخاب پیمانکار

هزینه اجرای پروژه : ۴٫۳۲ میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه

اجرای مبلمان شهری قصرقند

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : در مرحله انتخاب پیمانکار

هزینه اجرای پروژه : ۶ میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه

نظارت مالی ، فنی و اجرایی بر طرح هادی روستایی

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : بنیاد مسکن استان هرمزگان

هزینه اجرای پروژه : ۹ میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه

نظارت مالی، فنی و اجرایی بر احداث و بهسازی اسکله در جزیره لارک استان هرمزگان

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : بنیاد مسکن استان هرمزگان

هزینه اجرای پروژه : ۱۲ میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه

اجرای فاز دو مبلمان شهری(مشارکت مالی در خرید نیمکت،سطل بازیافت و تیرک نوری)

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : در مرحله انتخاب پیمانکار

هزینه اجرای پروژه : ۲٫۸۸ میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه
احداث کتابخانه در روستای کهک

احداث کتابخانه در روستای کهک شهرستان زهک استان سیستان و بلوچستان

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : شرکت آذرترک سازه آریستا

هزینه اجرای پروژه : ۴٫۲ میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه

تعمیر و تجهیز مدارس و مساجد شهرستان ملکشاهی در استان ایلام

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : در مرحله انتخاب پیمانکار

هزینه اجرای پروژه : ۳ میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه

تجهیز مدارس و مساجد شهرستان لنده در استان کهگیلویه و بویر احمد

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : در مرحله انتخاب پیمانکار

هزینه اجرای پروژه : ۱۴٫۴ میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه

تعمیر و تجهیز ۱۰ مدارس و ۱۰ مساجد چالدران

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : در مرحله جذب پیمانکار

هزینه اجرای پروژه : ۵٫۷ میلیارد ریال

 

اطلاعات کامل پروژه

مساعدت به تکمیل یادمان شهدای گمنام

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : پیمانکار جزء محلی

هزینه اجرای پروژه : ۶ میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه

احداث کتابخانه روستای رمشک قلعه گنج به مساحت ۱۲۰ متر مربع

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : در مرحله جذب پیمانکار

هزینه اجرای پروژه : ۴٫۳۲ میلیارد ریال

اطلاعات کامل پروژه