اپلیکیشن مدیریت متقاضایان سامانه اسکان علوی

سامانه اسکان علوی

اپلیکیشن اسکان علوی جهت سهولت ثبت اطلاعات و پیشرفت های فیزیکی متقاضیان طراحی و اجرا شده است.

همچنین این اپلیکیشن با ذخیره کردن اطلاعات متقاضیان، امکان ثبت اطلاعات در زمان قطعی اینترنت را برای کاربر فراهم می کند.

توجه داشته باشید که:

اطلاعات ورود شما به اپلیکیشن با سامانه یکسان است.

همواره می توانید آخرین نسخه این اپلیکیشن را از همین صفحه دریافت نمایید.

دانلود فایل نصبی اپلیکیشن: