عملیات طرح هادی دو روستای شهرستان گرمی به پایان رسید
عملیات طرح هادی دو روستای شهرستان گرمی به پایان رسید

روند اجرای عملیات طرح هادی دو روستای آلیله و چای گرمی، شهرستان گرمی در استان اردبیل به اتمام رسید و پروژه در دو روستای پرمهر و نصرالله بیگلو این شهر در حال اجراست .

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت اسکان ایران، این پروژه مشارکت ۵۰ درصدی میان بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن با اعتبار ۴ میلیارد تومان اعتبار آغاز شده است .

 

 

همچنین قرار است سنگفرش ۷۷۰۰ متر مربع و ۸۰۰ متر مکعب دیوار حائل و آسفالت ۴۰۰۰ متر مربع انجام شود .