افتتاح همزمان مجتمع ابرسانی روستاهای شهرستان مانه و سلمقان در خراسان شمالی
افتتاح همزمان مجتمع ابرسانی روستاهای شهرستان مانه و سلمقان در خراسان شمالی

با افتتاح شبکه آبرسانی به شهرهای مانه و سلمقان در خراسان شمالی مشکلات بسیاری از هموطنان دراین نقطه از کشور مرتفع شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت اسکان ایران، مجموع پروژه ها در سه بخش آبرسانی به روستاهای قلندر تپه، حصه کاه و کوشکی کیکانلو ، چوپلی تپه و آبرسانی شیرین دره عملیاتی و اجرا شد.

جزئیات پروژه ها به این شرح است :

آبرسانی شهرهای مانه وسلمقان در خراسان شمالی

مجتمع آبرسانی به روستاهای قلندر تپه، حصه کاه و کوشکی کیکانلو
احداث یک باب مخزن بتنی 500 متر مکعبی به همراه اجرای تمام تاسیسات مکانیکی و حوضچه های ورودی و خروجی ، احداث یک باب حصارکشی به ابعاد 25 در 25
اجرای 7100 متر خط انتقال و شبکه توزیع به همراه تمام اتصالات و تاسیسات وابسته
احداث حوضچه های آجری خط انتقال و شبکه توزیع آبرسانی

چوپلی تپه
احداث یک باب مخزن بتنی 250 متر مکعبی به همراه تمام تاسیسات مکانیکی و حوضچه های ورودی و خروجی
احداث یک باب حصارکشی به ابعاد 30 در 30
اجرای خط انتقال به طول 6750 متر
اجرای شبکه توزیع به طول 4960 متر
احداث 10 باب حوضچه های آجری خط انتقال و شبکه توزیع
تهیه و نصب اتصالات خط انتقال و شبکه توزیع

آبرسانی شیرین دره

احداث یک باب حصار کشی 15 در 15
اجرای خط انتقال به طول 1300 متر
اجرای شبکه توزیع به طول 2000 متر
احداث حوضچه های خط انتقال وشبکه توزیع 5 باب
اصلاح و باز سازی سرچاه یک باب
نصب چاه و لوله های ابده یک باب