افتتاح همزمان مجتمع ابرسانی روستاهای شهرستان مانه و سلمقان در خراسان شمالی
افتتاح همزمان مجتمع ابرسانی روستاهای شهرستان مانه و سلمقان در خراسان شمالی

با افتتاح شبکه آبرسانی به شهرهای مانه و سلمقان در خراسان شمالی مشکلات بسیاری از هموطنان دراین نقطه از کشور مرتفع شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت اسکان ایران، مجموع پروژه ها در سه بخش آبرسانی به روستاهای قلندر تپه، حصه کاه و کوشکی کیکانلو ، چوپلی تپه و آبرسانی شیرین دره عملیاتی و اجرا شد.

جزئیات پروژه ها به این شرح است :

آبرسانی شهرهای مانه وسلمقان در خراسان شمالی

مجتمع آبرسانی به روستاهای قلندر تپه، حصه کاه و کوشکی کیکانلو
احداث یک باب مخزن بتنی ۵۰۰ متر مکعبی به همراه اجرای تمام تاسیسات مکانیکی و حوضچه های ورودی و خروجی ، احداث یک باب حصارکشی به ابعاد ۲۵ در ۲۵
اجرای ۷۱۰۰ متر خط انتقال و شبکه توزیع به همراه تمام اتصالات و تاسیسات وابسته
احداث حوضچه های آجری خط انتقال و شبکه توزیع آبرسانی

چوپلی تپه
احداث یک باب مخزن بتنی ۲۵۰ متر مکعبی به همراه تمام تاسیسات مکانیکی و حوضچه های ورودی و خروجی
احداث یک باب حصارکشی به ابعاد ۳۰ در ۳۰
اجرای خط انتقال به طول ۶۷۵۰ متر
اجرای شبکه توزیع به طول ۴۹۶۰ متر
احداث ۱۰ باب حوضچه های آجری خط انتقال و شبکه توزیع
تهیه و نصب اتصالات خط انتقال و شبکه توزیع

آبرسانی شیرین دره

احداث یک باب حصار کشی ۱۵ در ۱۵
اجرای خط انتقال به طول ۱۳۰۰ متر
اجرای شبکه توزیع به طول ۲۰۰۰ متر
احداث حوضچه های خط انتقال وشبکه توزیع ۵ باب
اصلاح و باز سازی سرچاه یک باب
نصب چاه و لوله های ابده یک باب