مزایده ۳ دستگاه دیزل ژنراتور(تاریخ انقضاء ۹۹/۵/۲)

نام و نشانی: شرکت اسکان ایران به نشانی تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از میر داماد، نبش تابان غربی، پلاک ۷۲، دفتر مرکزی شرکت اسکان ایران به شماره تماس ۸۸۶۵۶۴۵۱-۰۲۱

نوع، کمیت وکیفیت خدمات(موضوع): مزایده سه دستگاه دیزل ژنراتور ۱۵۰۰kva برند کاترپیلار

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: مبلغ تضمین شرکت در مزایده به ازاء درخواست هر دستگاه ۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال(شش میلیارد ریال) است، که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع شرکت اسکان ایران همراه با اسناد مزایده در پاکت “الف” به دستگاه مزایده گزار تسلیم شود.

● اولویت با پیشنهاد دهنده برای خرید هر سه دستگاه میباشد.

توضیحات:  متقاضیان میتوانند از روزسه شنبه مورخ ۹۹/۰۴/۲۴ تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۵/۰۱ با مراجعه به وب سایت www.eskaniran.ir، اسناد مزایده را دریافت نمایند.