آگهی مناقصه عمومی خرید فرش ماشینی سجاده ای (تاریخ انقضاء آگهی ۹۹/۴/۲۹)

نام و نشانی مناقصه گذار: شرکت اسکان ایران به نشانی تهران،خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از میرداماد ، نبش تابان غربی پلاک ۷۲، دفتر مرکزی شرکت اسکان ایران به شماره تماس ۸۸۶۵۶۴۵۱-۰۲۱
نوع،کمیت وکیفیت خدمات ( موضوع مناقصه ): تهیه حمل و نصب فرش ماشینی سجاده ای به مشخصات ۷۰۰ شانه دست بافت گونه ،حداقل تراکم ۲۵۵۰ به بالا، جنس نخ صد در صد آکرولیک هیت ست شده، بر مبنای استانداردهای موسسه استانداردو تحقیقات صنعتی ایران و مشروط به آزمایش در آزمایشگاه نساجی و نصب، به مقدار ۲۵۰۰۰ متر مربع در مناطق هدف.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (دو میلیارد و پانصد میلیون ریال ) که لازم است به صورت ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط به نفع شرکت اسکان ایران ارائه گردد .

توضیحات: شرکت اسکان ایران درنظر دارد برای خرید،حمل و نصب فرش ماشینی سجاده ای در طول مدت حداکثر سه ماه در مناطق هدف،از تولید کنندگان حائز صلاحیت فنی ومالی دعوت می نماید جهت دریافت اسناد مناقصه ازتاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ لغایت ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ به وب سایت شرکت www.eskaniran.ir، بخش مناقصات مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ به دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت تحویل نمایند .