• عملیات طرح هادی دو روستای شهرستان گرمی به پایان رسید
    عملیات طرح هادی دو روستای شهرستان گرمی به پایان رسید

    روند اجرای عملیات طرح هادی دو روستای آلیله و چای گرمی، شهرستان گرمی در استان اردبیل به اتمام رسید و پروژه در دو روستای پرمهر و نصرالله بیگلو این شهر در حال اجراست .     به گزارش روابط عمومی شرکت اسکان ایران، این پروژه مشارکت ۵۰ درصدی میان بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن با […]

    ۲۸ دی ۱۴۰۰