• اجرای پروژه جاده لنده به دهدشت – پاتاوه
    اجرای پروژه جاده لنده به دهدشت – پاتاوه

    پروژه جاده لنده به دهدشت – پاتاوه به طول حدود ۵ کیلومتر در دو قطعه در حال انجام است. که قطعه اول خاکبرداری، خاکریزی و زیرسازی شده و قطعه دوم در حال اجرای خاکبرداری می‌باشد.   به گزارش روابط عمومی شرکت اسکان ایران؛ این پروژه که با هدف تسهیل عبور و مرور در این مناطق […]

    ۲۷ دی ۱۴۰۰