• فاز اول لایروبی نهر جهانگیری انجام شد
    فاز اول لایروبی نهر جهانگیری انجام شد

    عملیات اجرایی فاز اول پروژه لایروبی نهر جهانگیری در جنوب کشور به طول ۱۷۰۰ متر از اول مهر ۱۴۰۰ به مدت یک ماه انجام شد . به گزارش روابط عمومی شرکت اسکان ایران، این عملیات با تامین دو بیل مکانیکی بوم بلند و بوم کوتاه توسط قرارگاه کربلا جهت لایروبی و تامین یک بیل مکانیکی […]

    ۳ آذر ۱۴۰۰