• مهدی هاتف مدیرعامل اسکان ایران شد
    مهدی هاتف مدیرعامل اسکان ایران شد

    مدیرعامل بنیاد علوی در حکمی «مهدی هاتف» را به عنوان مدیرعامل شرکت اسکان ایران منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی اسکان ایران، در حکم وحید خاوه ای خطاب به مدیرعامل جدید شرکت اسکان ایران آمده است :‌ با عنایت به مراتب تخصص، شایستگی و سوابق ارزنده، جنابعالی را به عنوان مدیرعامل شرکت اسکان ایران منصوب […]

    ۸ آبان ۱۴۰۰