• تقویت شبکه برق ۱۵۰ روستا در شهرستان چابهار
    تقویت شبکه برق ۱۵۰ روستا در شهرستان چابهار

    پروژه تقویت شبکه برق ۱۵۰ روستا در شهرستان چابهار با تامین ترانسفورماتور و ملزومات آن توسط بنیاد مستضعفان در سال ۹۹ کلید خورد. به گزارش روابط عمومی شرکت اسکان ایران،مقرر شد اداره برق شهرستان چابهار ضمن تامین سایر اقلام مورد نیاز عملیات اجرایی را به طور کامل انجام دهد. اعتبار ۲۰ میلیارد تومانی برای پروژه […]

    ۱۹ آبان ۱۴۰۰