• آگهی فراخوان شناسایی مشاور( تاریخ انقضاء ۹۹/۵/۲)
    آگهی فراخوان شناسایی مشاور( تاریخ انقضاء ۹۹/۵/۲)

    نام و نشانی: شرکت اسکان ایران به نشانی تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از میرداماد، نبش تابان غربی پلاک ۷۲، دفتر مرکزی شرکت اسکان ایران به شماره تماس ۸۸۶۵۶۴۵۱-۰۲۱ نوع، کمیت و کیفیت خدمات (موضوع): شرکت اسکان ایران در رابطه با طرح های سرمایه گذاری کوچک مقیاس مرتبط با “خانه سازی صنعتی” در سطح کشور […]

    ۲۶ تیر ۱۳۹۹