• پیشرفت ۸۵ درصدی پروژه مبلمان شهری قلعه گنج
    پیشرفت ۸۵ درصدی پروژه مبلمان شهری قلعه گنج

    پروژه مبلمان شهر قلعه گنج که در قالب یک تفاهم کلی میان شرکت اسکان ایران و شهرداری این شهر به امضا رسیده است با ۸۵ درصد پیشرفت در حال انجام است.     به گزارش روابط عمومی شرکت اسکان ایران، اعتبار پروژه مبلمان شهر قلعه گنج ۵ میلیارد تومان است که شهرداری تاکنون نیمی از […]

    ۱۴ آذر ۱۴۰۰