مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک شهیون خوزستان

مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک شهیون خوزستان با زیر بنای ۱۰۸۰ متر مربع در ۲ طبقه و محوطه سازی با مساحت ۶۰۰ متر مربع احداث گردید.

کارفرما: بنیاد علوی و وزارت بهداشت

بهره بردار: وزارت بهداشت

مشاور: جودت و همکاران

طراحی و مدیریت طرح: شرکت اسکان ایران

پیمانکار: شرکت پارسازه

 

 

تصاویر
مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک شهیون خوزستان
مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک شهیون خوزستان
مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک شهیون خوزستان
مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک شهیون خوزستان