مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک باغلق خراسان شمالی

مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک باغلق خراسان شمالی با زیر بنای ۱۰۸۰ متر مربع در ۲ طبقه و محوطه سازی با مساحت ۶۰۰ متر مربع در حال ساخت می باشد.

کارفرما: بنیاد علوی و وزارت بهداشت

بهره بردار: وزارت بهداشت

مشاور: جودت و همکاران

طراحی و مدیریت طرح :  شرکت اسکان ایران

پیمانکار: شرکت اردیبهشت

 

 

تصاویر
مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک باغلق خراسان شمالی
مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک باغلق خراسان شمالی
مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک باغلق خراسان شمالی
مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک باغلق خراسان شمالی