مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک چکنه خراسان رضوی

مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک چکنه خراسان رضوی با زیر بنای ۱۰۸۰ متر مربع در ۲ طبقه و محوطه سازی با مساحت ۶۰۰ متر مربع احداث گردید.

 

کارفرما : بنیاد علوی و وزارت بهداشت

بهره بردار: وزارت بهداشت

مشاور: جودت و همکاران

طراحی و مدیریت طرح: شرکت اسکان ایران

پیمانکار: شرکت اردیبهشت

 

 

 

 

تصاویر
مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک چکنه خراسان رضوی
مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک چکنه خراسان رضوی
مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک چکنه خراسان رضوی
مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک چکنه خراسان رضوی
مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک چکنه خراسان رضوی