هتل پارسیان اوین – بازسازی و نوسازی فاز 2

اجرای سازه بتنی و فلزی طرح توسعه هتل 4 ستاره اوین شامل کارهای فلزی ، سقفهای کمپوزیت ، بتن ریزی، عایقکاری، بلوکاژ و  غیره

کارفرما :شرکت توسعه و سرمایه گذاری موج سیاحت

نظارت :مهندسین مشاور سطح و صنعت