هتل پارسیان اوین – بازسازی و نوسازی فاز ۲

اجرای سازه بتنی و فلزی طرح توسعه هتل ۴ ستاره اوین شامل کارهای فلزی ، سقفهای کمپوزیت ، بتن ریزی، عایقکاری، بلوکاژ و  غیره

کارفرما :شرکت توسعه و سرمایه گذاری موج سیاحت

نظارت :مهندسین مشاور سطح و صنعت