احداث اسکله نیروی دریایی پودر بوشهر

حفاری و اجرای شمعهای بندر پودر بوشهر- اجرای ۳۴۰ عدد شمع درجا به قطر ۱۲۰ سانتی متر و به عمق حداکثر ۳۶ متر
عملیات حفاری – غلاف گذاری دهانه چاهها – آرماتور گذاری – بتن ریزی به روش لوله های نرمی

کارفرما: شرکت راه سازی و عمران ایران