احداث ساختمان مرکزی بیمه سینا بندرعباس

بیمه سینا بندرعباس در زمینی به مساحت 273 متر مربع و با زیر بنای 1573 متر مربع در 8 طبقه می باشد.

کارفرما : شرکت بیمه سینا

تصاویر
احداث ساختمان مرکزی بیمه سینا بندرعباس
احداث ساختمان مرکزی بیمه سینا بندرعباس
احداث ساختمان مرکزی بیمه سینا بندرعباس