احداث ساختمان مرکزی بیمه سینا بندرعباس

بیمه سینا بندرعباس در زمینی به مساحت ۲۷۳ متر مربع و با زیر بنای ۱۵۷۳ متر مربع در ۸ طبقه می باشد.

کارفرما : شرکت بیمه سینا

تصاویر
احداث ساختمان مرکزی بیمه سینا بندرعباس
احداث ساختمان مرکزی بیمه سینا بندرعباس
احداث ساختمان مرکزی بیمه سینا بندرعباس