احداث مجموعه ورزشی بیرجند

مجموعه ورزشی بیرجند در زمینی به مساحت ۱۰۰۰۰ متر مربع و با زیر بنای ۲۱۵۸ متر مربع و محوطه جانبی با مساحت ۵۴۸۲ متر مربع می باشد.

کارفرما : بنیاد علوی

تصاویر
احداث مجموعه ورزشی بیرجند
احداث مجموعه ورزشی بیرجند
احداث مجموعه ورزشی بیرجند
احداث مجموعه ورزشی بیرجند
احداث مجموعه ورزشی بیرجند
احداث مجموعه ورزشی بیرجند
احداث مجموعه ورزشی بیرجند