احداث پاسگاه قلعه گنج کرمان

پاسگاه شهرستان قلعه گنج کرمان در زمینی به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع و با زیر بنای ۱۲۲ متر مربع و محوطه جانبی با مساحت ۱۰۰۰ متر مربع می باشد.

کارفرما : بنیاد علوی

تصاویر
احداث پاسگاه قلعه گنج کرمان
احداث پاسگاه قلعه گنج کرمان
احداث پاسگاه قلعه گنج کرمان