احداث منازل مسکونی کپری قلعه گنج کرمان

منازل مسکونی کپری شهرستان قلعه گنج کرمان در زمینی به مساحت ۴۱۰۰ متر مربع و با زیر بنای ۷۱۲ متر مربع در ۸ واحدکپری و محوطه جانبی با مساحت ۴۱۰۰ متر مربع در حال ساخت می باشد.پس از تعیین سطح نیازهای منطقه و بنا به تصمیمات کارفرمای محترم مبنی بر ساخت تعدادی واحد مسکونی در منطقه قلعه گنج ، پروژه طراحی و تهیه و اجرای منازل کپر شکل در شهریور ماه ۱۳۹۵ دردستور کار شرکت اسکان ایران قرار گرفت. در طرح های اولیه تعداد ۱۶ واحد با مدت زمان ۱۰ ماه جهت اجرا در نظر گرفته شده بود که بنا به سیاست های کارفرمای محترم مقرر شد در فاز اول ۸ واحد احداث گردد.

کارفرما :بنیاد علوی

تصاویر
احداث منازل مسکونی کپری قلعه گنج کرمان
احداث منازل مسکونی کپری قلعه گنج کرمان