احداث منازل مسکونی کپری قلعه گنج کرمان

منازل مسکونی کپری شهرستان قلعه گنج کرمان در زمینی به مساحت 4100 متر مربع و با زیر بنای 712 متر مربع در 8 واحدکپری و محوطه جانبی با مساحت 4100 متر مربع در حال ساخت می باشد.پس از تعیین سطح نیازهای منطقه و بنا به تصمیمات کارفرمای محترم مبنی بر ساخت تعدادی واحد مسکونی در منطقه قلعه گنج ، پروژه طراحی و تهیه و اجرای منازل کپر شکل در شهریور ماه 1395 دردستور کار شرکت اسکان ایران قرار گرفت. در طرح های اولیه تعداد 16 واحد با مدت زمان 10 ماه جهت اجرا در نظر گرفته شده بود که بنا به سیاست های کارفرمای محترم مقرر شد در فاز اول 8 واحد احداث گردد.

کارفرما :بنیاد علوی

تصاویر
احداث منازل مسکونی کپری قلعه گنج کرمان
احداث منازل مسکونی کپری قلعه گنج کرمان