تکمیل ساختمان مرکز فرهنگی اداری سازمان منطقه آزاد اروند

مقاوم سازی – تکمیل اسکلت و احداث ساختمان مرکز فرهنگی اداری سازمان منطقه آزاد اروند

پروژه در زمینی به مساحت حدودی 8 هکتار با زیر بنای 20000 متر مربع در 3 طبقه به تفکیک همکف و 2 طبقه بالای همکف با کاربری اداری ، سالن های همایش 900 و 200 نفره و بخش فرهنگی می باشد . اسکلت مجموعه بصورت فولادی و سقف کامپوزیت می باشد . طراحی بخش های معماری ، برق و مکانیک این مجموعه در دفتر فنی شرکت اسکان ایران انجام گردیده و جهت طراحی مقاوم سازی و تکمیل اسکلت این مجموعه از شرکت تدبیر ساحل پارس بهره مند گردیده است. در طراحی معماری و منظر این مجموعه سعی شده از اقلیم بومی منطقه و طراحی های ایرانی استفاده گردد.

کارفرما :سازمان منطقه آزاد اروند

نظارت :شرکت تدبیر ساحل پارس در بخش اسکلت – معاونت فنی سازمان منطقه آزاد اروند در بخش ابنیه

 

تصاویر
تکمیل ساختمان مرکز فرهنگی اداری سازمان منطقه آزاد اروند
تکمیل ساختمان مرکز فرهنگی اداری سازمان منطقه آزاد اروند
تکمیل ساختمان مرکز فرهنگی اداری سازمان منطقه آزاد اروند
تکمیل ساختمان مرکز فرهنگی اداری سازمان منطقه آزاد اروند