دانشکده علوم پایه دانشگاه خاتم الانبیاء بهبهان-احداث دانشکده برق

دانشکده علوم پایه دانشگاه خاتم الانبیاء بهبهان-احداث دانشکده برق

کارفرما :موسسه بنیاد علوی