دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز – احداث 30واحد آپارتمان 2و 3و خوابه

مدیریت فنی و مالی ، اداری و اجرایی کلیه عملیات ساختمانی ( ابنیه – تاسیسات – مکانیکی و برق) محوطه سازی، حصارکشی، راه اندازی و تحویل 30 واحد آپارتمان شامل 10 واحد سه خوابه و 20 واحد 2 خوابه

زیربنا : 5260 مترمربع و 10،000 مترمربع محوطه سازی

کارفرما: موسسه بنیاد علوی

مشاور :شرکت مهندسین مشاور بنیاد سازه