دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز – احداث ۳۰واحد آپارتمان ۲و ۳و خوابه

مدیریت فنی و مالی ، اداری و اجرایی کلیه عملیات ساختمانی ( ابنیه – تاسیسات – مکانیکی و برق) محوطه سازی، حصارکشی، راه اندازی و تحویل ۳۰ واحد آپارتمان شامل ۱۰ واحد سه خوابه و ۲۰ واحد ۲ خوابه

زیربنا : ۵۲۶۰ مترمربع و ۱۰،۰۰۰ مترمربع محوطه سازی

کارفرما: موسسه بنیاد علوی

مشاور :شرکت مهندسین مشاور بنیاد سازه