هتل پارسیان کرمانشاه – احداث اتاقهای هتل

تهیه و فروش مصالح ساختمانی ، لوازم و تجهیزات ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برق ، معماری داخلی ، لوازم بهداشتی و مبلمان از نوع ایرانی و خارجی

تعداد طبقات : ۵ طبقه هر طبقه ۲۰ اتاق

کارفرما:شرکت خانه

نظارت :مهندسین مشاور سازیان