مجموعه ورزشی شهرستان قلعه گنج کرمان

مجموعه ورزشی شهرستان قلعه گنج کرمان در زمینی به مساحت 17730 متر مربع و با زیر بنای 3711 متر مربع در قالب استخر و سالن توپی و محوطه جانبی با مساحت 6325 متر مربع احداث گردیده است.

تصاویر
مجموعه ورزشی شهرستان قلعه گنج کرمان
مجموعه ورزشی شهرستان قلعه گنج کرمان
مجموعه ورزشی شهرستان قلعه گنج کرمان
مجموعه ورزشی شهرستان قلعه گنج کرمان
مجموعه ورزشی شهرستان قلعه گنج کرمان
مجموعه ورزشی شهرستان قلعه گنج کرمان