احداث بیمارستان ۶۴ تختخوابی مراوه تپه

بیمارستان ۶۴ تختخوابی مراوه تپه گلستان در زمینی به مساحت ۱۳۰۰۰متر مربع و با زیر بنای ۶۴۰۰ متر مربع در ۳ طبقه و ساختمان های جانبی با مساحت ۴۱۶ متر مربع در حال ساخت می باشد.فضاهای بیمارستان شامل اورژانس ، درمانگاه ، دیالیز ، رادیولوژی ، آزمایشگاه ، داروخانه ، رستوران و آشپزخانه ، رختشویخانه ، محل نگهداری اجساد، بستری جراحی ، بستری زنان ، بستری داخلی، بستری کودکان و نوزادان ، مدیریت ، استریل مرکزی ، اعمال جراحی ، زایمان ، اداری ، CCU ، ICU می باشد.

کارفرما : بنیاد علوی

بهره بردار : دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان

مدیرطرح : شرکت اسکان ایران

مشاور: شرکت مهندسین مشاور جودت و همکاران

پیمانکار : شرکت پارس آروین

هزینه اجرای پروژه : ۷۵۰ میلیارد ریال

 

تصاویر
احداث بیمارستان ۶۴ تختخوابی مراوه تپه
احداث بیمارستان ۶۴ تختخوابی مراوه تپه
احداث بیمارستان ۶۴ تختخوابی مراوه تپه
احداث بیمارستان ۶۴ تختخوابی مراوه تپه
احداث بیمارستان ۶۴ تختخوابی مراوه تپه
احداث بیمارستان ۶۴ تختخوابی مراوه تپه
احداث بیمارستان ۶۴ تختخوابی مراوه تپه