احداث بیمارستان 64 تختخوابی مراوه تپه

بیمارستان 64 تختخوابی مراوه تپه گلستان در زمینی به مساحت 13000متر مربع و با زیر بنای 6400 متر مربع در 3 طبقه و ساختمان های جانبی با مساحت 416 متر مربع در حال ساخت می باشد.فضاهای بیمارستان شامل اورژانس ، درمانگاه ، دیالیز ، رادیولوژی ، آزمایشگاه ، داروخانه ، رستوران و آشپزخانه ، رختشویخانه ، محل نگهداری اجساد، بستری جراحی ، بستری زنان ، بستری داخلی، بستری کودکان و نوزادان ، مدیریت ، استریل مرکزی ، اعمال جراحی ، زایمان ، اداری ، CCU ، ICU می باشد.

کارفرما : بنیاد علوی

بهره بردار : دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان

مدیرطرح : شرکت اسکان ایران

مشاور: شرکت مهندسین مشاور جودت و همکاران

پیمانکار : شرکت پارس آروین

هزینه اجرای پروژه : 750 میلیارد ریال

 

تصاویر
احداث بیمارستان 64 تختخوابی مراوه تپه
احداث بیمارستان 64 تختخوابی مراوه تپه
احداث بیمارستان 64 تختخوابی مراوه تپه
احداث بیمارستان 64 تختخوابی مراوه تپه
احداث بیمارستان 64 تختخوابی مراوه تپه
احداث بیمارستان 64 تختخوابی مراوه تپه
احداث بیمارستان 64 تختخوابی مراوه تپه