مرمت و بهسازی استخر ذخیره آب مجموعه فرهنگی ورزشی امام خمینی (ره) لواسان

مرمت و بهسازی استخر ذخیره آب مجموعه فرهنگی ورزشی امام خمینی (ره) لواسان

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : در مرحله انتخاب پیمانکار

هزینه اجرای پروژه : 1.2 میلیارد ریال