احداث کتابخانه در حاجی آباد

احداث کتابخانه در حاجی آباد استان هرمزگان

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : در مرحله انتخاب پیمانکار

هزینه اجرای پروژه : 4.32 میلیارد ریال