اصلاح معابر گردشگری و نصب دکل پرچم

اصلاح معابر گردشگری ، ساخت سرویس بهداشتی در بوستان ها و نصب دکل پرچم در جزیره لارک استان هرمزگان

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : جزء بومی

هزینه اجرای پروژه : ۶ میلیارد ریال

تصاویر
اصلاح معابر گردشگری و نصب دکل پرچم
اصلاح معابر گردشگری و نصب دکل پرچم
اصلاح معابر گردشگری و نصب دکل پرچم
اصلاح معابر گردشگری و نصب دکل پرچم