تسطیح، رگلاژ وشن ریزی ۳ روستا

تسطیح، رگلاژ و شن ریزی ۳ روستا در شهرستان سروآباد استان کردستان

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : اداره راه و شهر سازی سروآیاد

هزینه اجرای پروژه : ۳٫۶ میلیارد ریال