احداث کتابخانه در روستای کهک

احداث کتابخانه در روستای کهک شهرستان زهک استان سیستان و بلوچستان

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : شرکت آذرترک سازه آریستا

هزینه اجرای پروژه : 4.2 میلیارد ریال

تصاویر
احداث کتابخانه در روستای کهک
احداث کتابخانه در روستای کهک