تعمیر و تجهیز مدارس و مساجد شهرستان ملکشاهی در استان ایلام

تعمیر و تجهیز مدارس و مساجد شهرستان ملکشاهی در استان ایلام

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : در مرحله انتخاب پیمانکار

هزینه اجرای پروژه : 3 میلیارد ریال