تجهیز مدارس و مساجد شهرستان لنده در استان کهگیلویه و بویر احمد

تجهیز مدارس و مساجد شهرستان لنده در استان کهگیلویه و بویر احمد

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : در مرحله انتخاب پیمانکار

هزینه اجرای پروژه : ۱۴٫۴ میلیارد ریال