تعمیر و بهسازی ۱۲ محور روستایی

تعمیر و بهسازی ۱۲ محور روستایی شهرستان چالدران آذربایجان غربی

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : اداره راه و حمل و نقل جاده ای شهرستان چالدران

هزینه اجرای پروژه : ۳ میلیارد ریال