تعمیر و بهسازی 12 محور روستایی

تعمیر و بهسازی 12 محور روستایی شهرستان چالدران آذربایجان غربی

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : اداره راه و حمل و نقل جاده ای شهرستان چالدران

هزینه اجرای پروژه : 3 میلیارد ریال