پروژه کمک مالی به احداث 1200 چشمه سرویس بهداشتی در رمشک و مارز

پروژه کمک مالی به احداث 1200 چشمه سرویس بهداشتی در رمشک و مارز

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : کمیته امداد امام خمینی (ره) ،گروههای جهادی، بهزیستی و دهیاری ها

هزینه اجرای پروژه : 50.36 میلیارد ریال