احداث کتابخانه روستای رمشک قلعه گنج

احداث کتابخانه روستای رمشک قلعه گنج به مساحت ۱۲۰ متر مربع

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : در مرحله جذب پیمانکار

هزینه اجرای پروژه : ۴٫۳۲ میلیارد ریال