احداث کتابخانه روستای رمشک قلعه گنج

احداث کتابخانه روستای رمشک قلعه گنج به مساحت 120 متر مربع

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : در مرحله جذب پیمانکار

هزینه اجرای پروژه : 4.32 میلیارد ریال