کمک به اجرای مبلمان شهری قلعه گنج

کمک به اجرای مبلمان شهری شهرستان قلعه گنج استان کرمان شامل : پیاده رو سازی ، ترمیم و اجرای آسفالت ، جدول گذاری و … شهر قلعه گنج

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار : شهرداری قلعه گنج

هزینه اجرای پروژه : ۶۰ میلیارد ریال