احداث راه آهن مشهد – سرخس ( قطعه ۳ )

انجام عملیات خاکی و ساختمانی ابنیه فنی و کارهای حفاظتی قطعه ۳ راه آهن مشهد / فریمان – سرخس

طول مسیر : ۱۳ کیلو متر

تعداد پل : ۴ پل بزرگ و ۱۱۱ پل کوچک

کارفرما : وزارت راه وترابری ( معاونت ساختمان و توسعه شبکه راه آهن )

نظارت : مهندسین مشاور ایران استن و مهندسین مشاور هراز راه

پیمانکار : شرکت اسکان ایران

 

تصاویر
احداث راه آهن مشهد – سرخس ( قطعه ۳ )
احداث راه آهن مشهد – سرخس ( قطعه ۳ )