احداث راه آهن مشهد – سرخس ( قطعه 3 )

انجام عملیات خاکی و ساختمانی ابنیه فنی و کارهای حفاظتی قطعه 3 راه آهن مشهد / فریمان – سرخس

طول مسیر : 13 کیلو متر

تعداد پل : 4 پل بزرگ و 111 پل کوچک

کارفرما : وزارت راه وترابری ( معاونت ساختمان و توسعه شبکه راه آهن )

نظارت : مهندسین مشاور ایران استن و مهندسین مشاور هراز راه

پیمانکار : شرکت اسکان ایران

 

تصاویر
احداث راه آهن مشهد – سرخس ( قطعه 3 )
احداث راه آهن مشهد – سرخس ( قطعه 3 )