مدرسه قرآنی قلعه گنج کرمان

مدرسه قرآنی قلعه گنج با زیر بنای 151 متر مربع شامل فضاهای مدیریت ، کلاسهای درس و آبدارخانه  احداث گردید.

کارفرما : بنیاد علوی

مدیر طرح : شرکت اسکان ایران

پیمانکار: شرکت کوثر کلات گنج