مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک رمشک قلعه گنج

مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک رمشک قلعه گنج کرمان با زیر بنای ۱۰۴۰ متر مربع در ۱ طبقه و محوطه سازی با مساحت ۶۰۰ متر مربع می باشد.

کارفرما :بنیاد علوی

بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی

مشاور : جودت و همکاران

پیمانکار : شرکت اسکان ایران بصورت امانی

طراحی و مدیریت طرح : شرکت اسکان ایران