مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک باغشاد استان اصفهان

مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک باغشاد اصفهان  با زیر بنای ۱۰۸۰ متر مربع در ۲ طبقه و محوطه سازی با مساحت ۶۰۰ متر مربع می باشد.

کارفرما :بنیاد علوی

بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی

مشاور : جودت و همکاران

پیمانکار : شرکت ساختمانی پارسازه

طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران